Verlaagd btw-tarief (voor België)

vrijdag, mei 20, 2016

Naar aanleiding van het retroactief (01/01/2016) wijzigen van het btw-tarief voor verkoop of verhuur van modulaire klasunits van 21% naar 6% zullen wij volgende administratieve stappen ondernemen:
- vanaf heden zal u zoals gebruikelijk uw maandelijkse factuur ontvangen, rekening houdend met het nieuwe btw-tarief
- vanaf 1 juni tem 30 juni zal bij de maandelijkse huurfactuur ook de rechtzetting van de btw zitten. U ontvangt dan bijkomend een creditnota voor de voorgaande facturen (vanaf 01/01/2016) en de herfacturatie met het tarief van 6%.

We zien ons genoodzaakt het op deze gestructureerde wijze door te voeren daar het om bijna 1000 facturen handelt.

Mogen wij dan ook vragen om de afhandeling van de openstaande bedragen verder te zetten en de nodige verrekeningen door te voeren met de facturatie van juni 2016.
Alvast bedankt voor uw begrip.

Warsco Units.

Bekendmaking :

Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Operationele Expertise en Ondersteuning
Dienst BTW 
Belasting over de toegevoegde waarde

Beslissing BTW nr. E.T.129.882 d.d. 09.05.2016

Verlaagd tarief van 6 %
Schoolgebouw
Modulaire klasunits

Verlaagd btw-tarief van 6 % voor schoolgebouwen.

Onderhavige beslissing heeft betrekking op het btw-tarief dat van toepassing is ten aanzien van de verkoop of verhuur van modulaire klasunits (zogenaamde 'containerklassen') rekening houdend met de vanaf 01.01.2016 geldende rubriek XL, van tabel A, van de bijlage bij het KB nr. 20 inzake btw-tarieven (z. btw-beslissing nr. E.T.129.073 d.d. 27.01.2016).

Met modulaire klasunits worden hierna bedoeld, demonteerbare en/of verplaatsbare lokalen:
-  die bestaan uit geprefabriceerde cellen (containers welke bij plaatsing gewoonlijk worden samengevoegd);
-  die worden verkocht of verhuurd om hoofdzakelijk te worden gebruikt voor het school- of universitair onderwijs dat op grond van artikel 44, § 2, 4°, a), van het Btw-Wetboek is vrijgesteld;
-  die worden geplaatst op het terrein van de onderwijsinstelling die de klasunits koopt of huurt.

De verkoop of de verhuur van modulaire klasunits kan - wanneer niet vrijgesteld - het verlaagd btw-tarief van 6 % van voormelde rubriek XL genieten.

Het is daarbij niet van belang of deze klasunits door of voor rekening van de verkoper of verhuurder worden geplaatst. Zo kan bijvoorbeeld de levering van niet-geïnstalleerde modulaire klasunits aan een school het btw-tarief van 6 % genieten, wanneer die school de aangekochte klasunits laat plaatsen door een andere belastingplichtige dan de verkoper/leverancier.

Louter de plaatsing van de modulaire klasunits door een aannemer (d.w.z. de installatie zonder levering of verhuur van de klasunits door laatstgenoemde) kan eveneens het verlaagd btw-tarief van 6 % van voormelde rubriek XL genieten.

Jozef MARCKX Adviseur-generaal 

Contacteer ons

Warsco Units nv
Slingerweg 20
Poort 5650
3600 Genk

Certificaten

    
Duo